2013 yılı toplu sözleşmesi ile kamu çalışanlarının elde ettiği hak ve kazanımlar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Hükümet ile memur sendikaları arasında 1 Ağustos 2013 tarihinde başlayan toplu görüşme süreci mutabakatla sonuçlanmıştı. Toplu sözleşme sonuçlarından her kamu çalışanı şüphesiz eşit bir şekilde faydalanmayacak.

Bazı kesimler miktar ve oransal olarak diğer kesimlere göre daha fazla avantaj elde edecekler.

Toplu sözlşeme sonuçlarına göre kamu çalışanlarının elde ettiği sonuçları aşağıda topluca değerlendiriyoruz:

Öğretmenlerin Eğitim Öğretim Tazminatları Arttırıldı

Öğretmenlerin Eğitim Öğretim Tazminatları 75+75 olarak arttırıldı. Bu artış miktarından öğretmenler, taban aylıklardaki artışa ilave olarak yararlanacaklardır.

Ancak, 75+75 olarak belirlenen ödemeden her öğretmen aynı şekilde yararlanamayacak. 5510 sayılı Kanun'a tabi olan (15.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan) öğretmelere 5434 sayılı Kanun'a tabi olan öğretmenlerden daha az yansıyacaktır. Çünkü, 5510 sayılı Kanun'a tabi olanların özel hizmet tazminatından sigorta kesintisi yapılmaktadır.Buna göre 5510 sayılı Kanun'a tabi çalışan öğretmenler, eğtim öğretim tazminatından 9 TL daha az yararlanacaklardır.

Yapılan artışla birlikle ek ders ücretleri hariç 1/4'deki bir öğretmen 2408,99 TL, 9/1'deki bekar bir öğretmen ise 2070,79 TL maaş alabilecektir.

Taban Aylık Tutarına Brüt 175 TL Artış

Memur sendikalarıyla hükümet arasında süratle sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerinden çıkan 175 liralık zam, nisbete düşük maaş alan memurlar ile emeklilere daha çok yarayacak.Brüt 175 TL artış, her memura kesintilerde sonra 123 TL olarak yansıyacaktır. Miktar olarak her memura eşit olarak verilecek bu artış, düşük maaş alan memurların maaşlarını oransal olarak, yüksek maaş alan memurlardan daha çok arttıracaktır.

Net 123 liralık zam sayesinde, 2 bin 710 liranın altında maaş alan tüm memurların yıllık geliri yüzde 6 ve daha üzerinde artarken, bu maaş düzeyinin üzerindeki tüm memurlar yüzde 6'nın altınma zam alacaklardır.

Bu da şu anlama gelmektedir: 2014 yılında enflasyonun yüzde 6 olması durumunda , 2 bin 710 liranın üzerinde maaş alan tüm memurların maaşlarında reel olarak bir kayıp olcaktır. Enflasyonun yüzde 6'nın üzerinde çıkması durumunda ise, 2 bin 710 liranın altında maaş alan memurlar da reel kayıp ihtimaliyle karşı karşıya kalacaklardır.

Zammın tamamı ocakta alınacak

Oransal yerine rakamsal zammın yapılması, memurun daha ocak ayından itibaren verilen zammın tamamının maaşlara yansımasını sağlayacak.  2 bin lira alan memurun maaşı 2014’ün Ocak ayında yüzde 6,15 artarak 2 bin 123 liraya yükselecek. Oysa bu tutar yüzde 3 artı 3’lük zam hesabıyla verilmiş olsaydı, aynı memurun Ocak maaşı 2 bin 60 lira, Temmuz maaşı 2 bin 122 lira olacaktı.

2 bin lira maaş alan memur 123 TL zam ile 2014 yılı için 1476 TL zam alırken, yüzde 3+3 zam formülüyle zam alsaydı, aynı yıl için toplamda 1.092 TL zam alacaktı. Örnekten de anlaşılacağı üzere memura zammın bir defada Ocak/2014'te verilecek olması memurun lehine bir durum olarak göze çarpıyor.

Toplu Sözleşme  İkramiyesi 45 TL'den 60 TL'ye Çıkarıldı

1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte ödenen 45 TL tutarındaki toplu sözleşme ikramiyesi 60 TL'ye çıkarılmıştır.

Maaş katsayısına bağlı ödemeler 2014 yılında sabit kalacak

2014 yılı için sadece taban aylık katsayısında artış yapılması maaş katsayısına bağlı ödemelerin yeride saymasına neden oldu. Özellikle memurlar için önem arzeden ve maaş katsayısına bağlı olarak artan aile yardımı ile doğum ve ölüm yardımı ödemelerinde 2013 yılı Temmuz ayı rakamları 2014 yılı için de geçerli olacaktır. Yine emekli olacaklara ödenen tazminatta katsayıya bağlı olduğu için sabit kalmıştır.

4C’liye aile yardımı

4C’li geçici personel de aile yardımı ödeneğine kavuştu. Bu personelin ayrıca zamdan yararlanması sağlandı. Öğretmenlere verilen eğitim öğretim tazminatı her ay brüt 75 liraya denk gelecek şekilde artırıldı. 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 45 liradan 60 liraya çıkarıldı. İcra memurlarına verilen tazminatta 5 puanlık artış yapıldı.

Mahkemelerde görev yapan personele fazla mesai ödenmesine ilişkin yasal düzenleme kararı alındı. Bugün'ün haberine göre; Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında çalışan personele servis verilmesine karar verildi. Bu madde, başta Maliye olmak üzere çok sayıda bakanlık personelini yıllar sonra servise kavuşturacak. Servisler, tasarruf nedeniyle hizmetten kaldırılmıştı.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği yüzde 50 zamlı olacak

Geçen yıl 740 lira olan öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 2014’te 850 liraya, 2015’te 950 liraya yükselecek. Bu ödeneğin sözleşmeli Kur’an kursu öğreticilerine de verilmesi metne eklendi. Ayrıca yatılı Kur’an kurslarında her nöbet için 2 saat ilave ek ders ücreti ödenecek. Dini bayram günlerinde, yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbet ücretleri yüzde 50 zamlı ödenecek.

Diğerleri

Büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşlardaki daire başkanlarına 3600 ek gösterge verilecek. PTT gişe memurlarına 50 lira kasa tazminatı gelirken, araçla hizmet veren dağıtıcıların 20 lira olan ilave ücreti 50 liraya çıkarıldı. TRT personeli lojman kirasını yüzde 15 düşük ödeyecek.

Fazla çalıştırılan Bayındırlık personeline mecburi yıllık izin verilecek. Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararların memurdan alınmaması için yasal çalışma yapılacak. TCDD’de hattın geçtiği işyerlerinde çalışan personele her ay 25 lira ilave ücret ödenecek.