Pamukkale Üniversitesinde dil yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler Türkçe bölümlere kayıt yaptırabilecek

4 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişikliğine göre, Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ilk yılın sonunda hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamamaları halinde, öğrenciler isterlerse, öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa geçebilecekler. Öğrencilerin bunun için ilgili birime dilekçe ile başvurmaları yeterli olacak.

Yabancı dil hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler, takip eden öğretim yılı başında talepleri doğrultusunda dil yeterlik sınavına girebilecekler.

Dil yeterlik sınavından başarılı olanlar ilgili bölümlerine ders kaydı yaptırabilecekler; başarılı olamayanların ise programdan ilişiği kesilecek.

Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilecekler. 

Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilecekler.