Büyükşehir olan 14 ilde şartlarını taşıyanlar basit usulde devam edebilecek

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Resmi Gazete'de yayımlanan 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapan 2013/5080 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, yeni büyükşehir olan 14 ildeki( Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van) mükellefler, basit usulde vergilendirme hükümlerinden yararlanmaya devam edecek.

Müzisyenler hangi şartlarda vergiden muaf tutulurlar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesinde "Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez." denilmekte olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının beşinci bendinde "Vergi Usul Kanunu'nun 155' inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan

Fırsat sitelerine maliye kıskacı

Maliye Bakanlığı sayısı her geçen gün artan fırsat sitelerini gelen şikayetler üzerine kıskaca alıyor. Maliye Bakanlığı'na gelen şikâyetlerin başında, fırsatı satıp dükkânı kapatan firmaların kuponları ellerinde kalan tüketicileri mağdur etmesi olduğu belirlendi.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi nedir ve kimler nereden alabilir

Esnaf vergi muafiyeti belgesi, esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairelerince verilen belgedir. Bu belgeyi alan esnaf vergiden muaf tutulmaktadır. belgenin süresi 3 yıldır ve 3 yılın sonunda yenilenmesi gereklidir.

Belgeyi almak isteyenlerin,  matbu bir dilekçe ile varsa işyerlerinin, işyeri olmayanların ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

Esnafa Basit usule geri dönüş imkanı

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Türkiye’de ticari kazanç basit ve gerçek usul olmak üzere iki yöntemle vergilendirilmektedir. Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunan mükelleflere, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Basit usulde vergilendirmenin sağladığı bazı kolaylıklar şunlardır: